24 شهریور 98
دستگاه EDBD Plasma

دستگاه EDBD Plasma مبتنی بر فناوری پلاسما می باشد که امروزه در صنعت پزشکی کاربرد گسترده ای دارد. این...

12 اسفند 97
سونا ازن

اين روزها در عصر تکنولوژی بدن ما با اینهمه تشعشعات مغناطیسی مضر ، خوراکیهایی ناسالم ، آب آلوده به نی...

08 مهر 97
لایپومادلینگ

تزریق چربی چرا تزریق چربی، در برخی از بخش های جوانسازی حرف اول را می زند؟ یکی از علت های اصلی پیری و...