تجهیزات جانبی

در این دسته با تجهیزات جانبی بیمارستانی و کلینیکال آشنا خواهید شد

سلول درمانی

در این قسمت با جدید ترین کیت ها و تجهیزات مورد نیاز در حوزه سلول درمانی آشنا خواهید شد.

ضد عفونی کننده ها

شرکت ما در حوزه دستگاه ها و ترکیبات ضدعفونی کننده پیشرو در منطقه میباشد.

فرآوری گیاهان دارویی

تجهیزات و محصولات فرآوری گیاهان دارویی