دسته بندی ها: اخبار

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

صندوق پژوهش و فناوری غيردولتی سلول های بنيادی

تاسيس ” شركت صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سلول هاي بنيادي “
 ” شركت صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سلول هاي بنيادي ” با مشاركت ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان و جمعي از شركت هاي دانش بنيان فعال در اين حوزه به عنوان اولين صندوق اختصاصي حمايت از گسترش و توسعه محصولات مرتبط با سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي تشكيل گرديد.صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلول‌های بنیادی با هدف ارائه خدمات مالی و حمایت از صاحبان ایده، شرکت‌های دانش‌ بنیان، فناور و نوآوران تاسیس شده است.صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلول‌های بنیادی درنظر دارد تا در حوزه های سلول‌های بنیادی و فناوری‌های زیستی به فعالیت بپردازد.

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

مصاحبه مهندس معید دهقانپور با آی طب

آ ‌یطـب: سـلام آقـای مهنـدس، وقتتـون بهخیـر باشـه و موفقیتهاتـون روزافـزون لطفــا در ابتــدا خودتــون رو معرفــی کنیــد و خلاصــهای از اهــداف و فعالیتهــای شــرکت ســپید جامــگان کــه بــه تازگــی مجــری تنهــا شــتابدهنده تخصصــی ســلولهای بنیادی و پزشـکی بازسـاختی کشـور شـده اسـت بفرمائید.

مهنــدس‌ دهقا‌ن پــور:عــرض ســلام و احتــرام دارم خدمــت شــما، بنــده معیــد دهقانپور فراشــاه هســتم مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان فــن آوران ســپیدجامگان.

اینجانــب تحصیــلات خــود را بــه عنــوان دانــش آموختــۀ برتــر در دو رشــته بــرق و الکترونیــک و فیزیــک پلاســما بــه پایــان رســاندم و بــا تاســیس شــرکت دانشبنیــان فــن آوران ســپیدجامگان و تولیــد بیــش از ۸0 محصــول تجـاری شـده در حـال خدمـت بـه جامعـه پزشـکی و مـردم شــریف ایران اســلامی میباشــم.

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

پنجمين كنگره بين المللي سلامت كشورهاي اسلامي TSTARS

جلسه هماهنگي پنجمين كنگره بين المللي سلامت كشورهاي اسلامي TSTARS با حضور منتخبين و شركت هاي فعال ملي و بين المللي در دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد.
شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان نيز به عنوان شتابدهنده تخصصي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي ايران و توليد كننده تجهيزات نوين پزشكي در اين رويداد شركت خواهد نمود

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

افتتاح شتابدهنده سلول های بنيادی و پزشكی بازساختی

افتتاح شتابدهنده فن آوران سپيدجامگان به عنوان شتابدهنده تخصصي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي ايران با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

مراسم افتتاحيه شتابدهنده فن آوران سپيدجامگان به عنوان شتابدهنده تخصصي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي ايران در ٢٢ فروردين ماه ١٤٠٠ در مركز آموزشي و درماني بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري توسط دكتر سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور برگزار گرديد.
در اين مراسم دكتر محسني بندپي، استاندار محترم تهران، دكتر مخبر دزفولي، رياست محترم ستاد اجرايي فرمان امام (ره)، دكتر كوهپايه زاده، رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ايران و دكتر حميديه، دبير محترم ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي كشور حضور داشتند و در پايان از دستاوردهاي شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان و شركت هاي مركز شتابدهي رونمايي كردند.

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

همكاری با موسسه تحقيقات پسته كشور در رفسنجان

شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان ضمن همكاري با موسسه تحقيقات پسته كشور در رفسنجان و شركت تعاوني توليدكنندگان و صادركنندگان پسته رفسنجان با افتخار اعلام مي دارد، اولين طرح مبارزه با آفات گياهي بخصوص آفات مرتبط با صنعت پسته كشور را اجرايي خواهد نمود. در اين طرح با استفاده از فناوری های نوین ؛ تمامي سموم و آفات از قبيل سم آفلاتوكسين، قارچ هاي مختلف مانند آسپرژيلوس و آفات ريشه مانند نماتود از بين برده خواهد شد و در نهايت محصولي با كيفيت عالي در اختيار عموم مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت.

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

قرارداد همکاری برای استقرار مرکز شتابدهی سلول های بنیادی در دانشگاه ایران

مراسم امضاي قرارداد شتابدهنده تخصصي  سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي و معرفي شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان به عنوان اولين شتابدهنده تخصصي دانشگاه علوم پزشكي ايران امروز برگزار شد

اين مراسم امضا قرارداد در حضور جناب آقاي دكتر حميديه، دبير محترم ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمي رياست جمهوري، جناب آقاي دكتر ناصري پور، رياست محترم مركز جامع سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي دانشگاه علوم پزشكي ايران و جناب آقاي دكتر دهمرده اي رياست محترم بيمارستان شهيد مطهري، ميان جناب آقاي مهندس دهقانپور مديرعامل شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان و جناب آقاي دكتر متوليان معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران به امضا رسيد.
بر مبناي اين قرارداد، شركت دانش بنيان فن آوران سپيدجامگان به عنوان شتابدهنده تخصصي حوزه سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي از شركت ها و استارتاپ هاي صاحب ايده و محصول جهت تجاري سازي محصولات حمايت خواهد نمود و مسير توليد نيمه صنعتي و صنعتي محصولات مرتبط را تسهيل خواهد نمود.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی ایران

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

دیدار مدیریت کل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی از فن آوران سپیدجامگان​

شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان هفته گذشته میزبان هیات بلند پایه ای از دفتر توسعه صادرات کشور بود.
این جلسه با هدف معرفی آخرین دستاوردهای شرکت در زمینه سلول درمانی و پزشکی ترمیمی و تکنیک های بومی سازی شده شرکت با حضور جناب دکتر میر ابوطالب بدری مدیریت کل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی ، جناب آقای مهندس امیر پیله وری معاونت محترم دفتر و کارشناسان محترم و متعهد دفتر خانم ها ایزدخواه و قلیچ و رابط محترم صندوق رشد جناب آقای مهندس اسماعیلی و با میزبانی جناب آقای مهندس دهقان پور مدیر عامل محترم شرکت برگزار گردید.
بازدید در دو بخش صورت پذیرفت. در قسمت اول به طور شفاهی میهمانان محترم با دستاوردهای متعدد شرکت آشنا شده و در بخش بعد نسبت به بازدید از محصولات پیشرفته شرکت اقدام شد.
مهمانان محترم ضمن ابراز خوشحالی و تحسین نسبت به بومی شدن این حجم وسیع از تکنولوژی های روز دنیا، قول به انجام حمایت های لازم جهت تقویت صادرات و انجام هماهنگی های بیشتر دادند.
مجموعه فناوران سپیدجامگان، ضمن تشکر از مهمانان عزیز و گرانمایه خود امیدوار است تا با حضور این تیم حرفه ای در دفتر توسعه صادرات، شاهد رشد روز افزون صادرات غیر نفتی کشور باشد.

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

مصاحبه روزنامه عصر اقتصاد با مدیریت شرکت در رابطه با سیستم ضدعفونی کننده مولتی اکسیدان نوکوید( NOCOVID )

عرضه دستگاه خانگی تولید ماده ضدعفونی کننده، برگرفته از آنزیم های شیرمادر، توسط یک شرکت دانش بنیان هزینه مقابله با بیماری کووید۱۹ را به شدت کاهش داد. معید دهقان پور مدیرعامل شرکت فناوران سپید جامگان، در مورد محصول دانش بنیان جدید که به عنوان نوکووید (No covid) به بازار عرضه کرده است گفت: همزمان با شیوع ویروس کرونا که به راحتی از طریق لامسه امکان انتقال داشت، در تمام دنیا تلاش شد تا در کنار حرکت به سمت تولید دارو جهت جلوگیری از گسترش بیماری با استفاده از فناوری های موجود که پیش از این در ابعاد بزرگ جهت ضد عفونی یا گندزدایی استفاده می شد، تجهیزات قابل حمل و در ابعاد کوچک جهت استفاده خانگی و فردی به بازار عرضه شود.مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان در ادامه افزود: در راستای پذیرش مسئولیت اجتماعی، همانند گذشته که به تولید تجهیزات مورد نیاز بهداشتی و پزشکی کشور می پرداختیم، شروع به طراحی و تولید دستگاهی کردیم تا در مقیاس کوچک امکان تولید مولتی اکسیدان اسید هیپوکلروس برای همه فراهم شود.دکتر دهقانپور در تشریح مشخصات این ماده گفت: اسید هیپوکلروس در واقع گندزدایی است که در گذشته بیشترین کاربرد را در حوزه پزشکی در صنایع دندانپزشکی داشت و در صنایع دیگر جایگزین کلر در استخرهای بزرگ شده بود در واقع این اسید محصول جدیدی نیست و همیشه به طور کم در بدن پستانداران وجود داشته و حتی از طریق شیر مادر به بدن نوزاد برای جلوگیری ابتلاء به انواع امراض منتقل می‌شود و به نظر می‌رسد اسید هیپوکلروس اصلی ترین ماده‌ای است که باعث می‌شود تا مادران شیرده و نوزادان در صورت دچار شدن به بیکاری کرونا کمتر عوارض را دچار شده و به اصطلاح بروز بیماری در آنها بسیار خفیف باشد.وی تاکید کرد: دوز مشخصی از اسید هیپوکلروس می تواند جایگزین ضدعفونی کننده های حال حاضر بازاربر پایه الکل شود، نکته در این جایگزینی این است که الکل برای اینکه ضدعفونی کاملی داشته باشد نیاز است تا به زمان تقریبی ۷ تا ۱۰ دقیقه روی سطح را به طور کامل بپوشاند، در حالی که این گندزدایی با اسید هیپوکلروس طبق تاییدیه ای که از سوی سازمان غذا و دارو صادر شده، بین ۲۰ الی ۳۰ ثانیه زمان می برد و در همین فاصله کوتاه این ماده در جداره ضخیم باکتری یا ویروس نفوذ کرده و آن را از بین میبرد.دهقانپور گفت: پایه اصلی اسید هیپوکلروس در واقع محلول آب و نمک است که به وسیله ژنراتور تولیدی شرکت دانش بنیان ما دارای بار منفی و در تمامی دنیا به خاطر مزیت هایی مانند کاهش هزینه، کاربری ساده، عدم اشتعال زایی و امنیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این ماده به خاطر آنکه غیرسمی است می تواند در بخش کشاورزی جایگزین برخی سموم شیمیایی و مواد مورد استفاده در ضدعونی محصولات شده و حتی در منازل برای ضدعفونی کردن سبزیجات، صیفی جات و میوه‌ها در منازل مورد استفاده قرار گیرد و ماندگاری آن‌ها را نیز افزایش دهد.

وی در مورد دوز مورد استفاده از این اسید گفت: در یک لیتر آب بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی است که به وسیله دستگاه کوچک ما به سادگی تولید می‌شود و هیچ بویی نامطبوعی، مانند دیگر گندزداها ندارد و پس از تولید در هر مکان به وسیله آب و نمک ساده و با الکترولیز شدن توسط دستگاه ماده ضدعفونی کننده تولید شده و می توان محلول را به صورت مه سرد، آبپاش و یا دیگر روش‌های مرسوم جهت ضدعفونی کردن محیط یا بدن استفاده کرد. شرکت ما با توجه به شرایط اقتصادی موجود توانایی تولید ۵۰۰ الی یک هزار دستگاه را در روز دارد دستگاهی که عمر مفید آن  تولید ۴۸۰ هزار لیتر است و می تواند در هر۱۰ دقیقه ۱ لیتر ماده ضدعفونی کننده تولید کند.

عرضه دستگاه خانگی تولید ماده ضدعفونی کننده کووید۱۹

https://www.asre-eghtesad.com/tolid/76242

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

ثبت پتنت بین المللی کیت نانوفت

ثبت پتنت بین المللی کیت نانوفت به عنوان محصولی برای فراوری بافت چربی جهت ترمیم و درمان در حوزه پزشکی بازساختی در سازمان جهانی مالکیت فکری wipo
( World Intellectual Property Organization) توسط شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان

18 آبان 1400 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

طراحی پروژه سلولی مدیا سرم برای اولین بار در ایران توسط شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان

مدیر شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان تحت پوشش مرکز رشد و نوآوری دانشگاه از طراحی و بومی سازی پروژه سلولی مدیا سرم استم سل، برای اولین بار در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: مهندس معید دهقانپور فراشاه؛ مدیر شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان اظهار کرد: بومی سازی پروژه سلولی و طراحی دستگاه کاندیشن مدیا یا استم سل سرم (حاصل ازمحیط کشت سلول های بنیادی مزانشیمی)، برای اولین بار در ایران توسط شرکت ما انجام شده است که دانش فنی آن در اختیار سه کشور است و دارای ارزش افزوده فوق العاده می باشد؛ شایان ذکر است ما در نظر داریم تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، این محصول را به صورت صنعتی تولید و در بازار ارائه نماییم.

مهندس دهقانپور عنوان کرد: شرکت ما در زمینه تولید ۹ محصول با مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران قرارداد همکاری دارد و تعاملات خوبی هم برقرار است.
مدیر شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا در سراسر دنیا تصمیم گرفتیم به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم؛ لذا تمام توان خود را در این زمینه گذاشتیم و ۹ دستگاه تولید کردیم که شامل سیستم های استریل کننده، دستگاهUVC، دستگاه اوزون، تونل های ضد عفونی کننده، مهپاش های اتوماتیک و غیر اتوماتیک، موتورهای NIV ، ونتیلاتور و دستگاه تولید محلول ضدعفونی کننده مولتی اکسیدان می باشد.همچنین برای اولین بار در ایران کاور اتوماتیک کفش شیرینک را طراحی و تولید کردیم .