دسته بندی ها: دسته بندی نشده

2 خرداد 1401 توسط pouya@dmin2121 0 دیدگاه

مگنت تراپی یك روش درمانی است که از انرژی

انسان ضروری است، استفاده می‌کند. بدن ما علاوه بروجود فیزیکی، دارای یك انرژی نامرئی در اطراف خودمی‌باشد که از آن به عنوان بیومغناطیس نام برده می‌شود. مگنت تراپی )مغناطیس درمانی( به معنی
اعمال نیروی مغناطیس بر روی بدن به منظور بهره
گیری از خواص درمانی آن می‌باشد.
دستگاه مگنت تراپی شرکت دانش‌بنیان فن‌آوران
سپیدجامگان با قدرت قابل تنظیم بین 1 تا 7 تسلا وفرکانس بین 1 تا 150 هرتز می‌تواند برای
اندیکاسیون‌های مختلف درمانی مورد استفاده قرارگیرد.یکی از بیماری هایی ک با مگنت تراپی می‌توانیم به درمان برسیم بی اختیاری ادرار و بی‌اختیاری مدفوع می‌باشد.