تاریخچه ما

32 سال موفقیت

ما اصل پزشکی خانوادگی را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک خانواده اکثر درخواست های پزشکی را بر عهده خواهد داشت ، با متخصصانی که فقط در صورت لزوم درگیر آن هستند.

تأسیس کلینیک اول

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

1367

توسعه منابع انسانی

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

1375

موفقیت جهانی

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

1383

ارتقاء تجهیزات

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

1390

برندسازی مجدد شبکه

ما اصل طب خانواده را معرفی کرده ایم ، به این معنی که پزشک متخصص خانواده در هر لحظه در دسترس شما باشد.

1398

مراقبت و امکانات

خدمات فن آوران سپید جامگان

نصب و آموزش

گارانتی

پشتیبانی

تیم متخصص واحد نصب و آموزش شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان در کوتاه ترین زمان ممکن در مرکز مربوط حاضر و اقدام و نصب و آموزش رایگان دستگاه خدمت پزشکان محترم می کنند.

کلیه تجهیزات شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان دارای یک سال گارانتی معتبر می باشد.

در جهت رضایتمندی پزشکان محترم کلیه تجهیزات دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد ، تیم مجرب و متخصص شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان  آماده ارائه خدمات سریع در محل می باشد.