گالری

برگزاری ورکشاپ نانوفت -بیمارستان محمدرسول الله

سومین سمپوزیوم پوست,ترمیم سلولهای بنیادی پزشکی بازساختی

ورکشاپ تخصصی کربوکسی تراپی و پلاسما تراپی در حوزه زنان

ورکشاپ نانوفت -رشت

ورکشاپ نانوفت-تهران

ورکشاپ پلاسما ژل – نظام پزشکی کرج

ورکشاپ استفاده از لایپومدلینگ و نانوفت در درمان بیماری استئوآرتریت توسط جناب دکتر رحیمی -بیمارستان بین المللی تبریز

برگزاری ورکشاپ کربوکسی و پلاسما -تهران

ورکشاپ بایوفیلر میکر