ازن تراپی

اندیکاسیونهای درمان :

-مقابله با عفونتهای سیستمیک 

-کنترل انواع عفونتهای پوستی ،دهان و دندان 

-ضدعفونی کانال ریشه دندان  

-سفید کردن دندانها

-کمک به رفع التهاب مفاصل 

-کاهش دردهای مفصلی مختلف از جمله انواع آرتروز گردن ،زانو ،کتف و شانه ،فرسودگیهای دیسک 

-موثردرکاهش التهاب واسپاسم ناشی از آسیب دیدگیهای ورزشی 

-موثردر بهبود سندرم تونل کارپال، تنیس آلبو و تاندون روتاتور کاف 

-تقویت سیستم ایمنی 

-رفع التهاب و ورم روده بزرگ 

مزایا:

-مجهز به سیستم وکیوم و تنظیم غلظت اوزون از 1تا 100 میکروگرم (محدوده مجاز گرید پزشکی )

-نمایش وقفه زمانی پرشدن ژنراتور اوزون 

-تنظیم میزان حجم دلخواه در واحد زمان مدنظر 

-دارای نمایشگر 7 اینچی تاچ 

اوزون درمانی Therapy Ozone چیست؟

اوزون اولین بار دراواخر سال 1800 میالدی کشف وابتدا برای تصفیه آب از آن استفاده میشد. این ترکیب یک ضدعفونی کننده منحصر بفرد است.اوزون نسبت به اکسیژن 1.6 بیشتر چگالتر و قابلیت محلول شدن آن در آب 10 برابر بیشتر است. اوزون درمانی Therapy Ozone روشی نسبتا جدید در درمان در الینهای درد و توانبخشی ، طب فیزیکی ، ارتوپدی ، زخم ها و عفونتها ست. در واقع علم پزشکی با کمک اوزون تراپیTherapy Ozone توانسته جایگزینی مناسبی جهت استفاده از کورتونها و یا تکرار دارو درمانی بیابد . در اوزون تراپی Therapy Ozone با استفاده از گاز یا مایع یا محلول اوزون با غلظت مشخص ضمن خاصیت ضدعفونی کنندگی، با مکانیسمی خاص اثرات درد و التهاب بافت را کاهش و ترمیم آنرا افزایش میدهد. هم اکنون اوزون تراپی Therapy Ozone به عنوان یک پیشرفت جدید و نوین در درمانهای د رد و زخم در پزشکی روز دنیا مطرح شده است.

اوزون Ozone چیست ؟

همانطور که میدانیم اکسیژن مهمترین ماده در طبیعت و بقای انسانهاست. بدن انسان میتواند چند روز بدون آب و غذا باشد ، اما هرگونه کاهش و یا توقف میزان اکسیژن در بدن در عرض چند دقیقه عملکردهای حیاتی سلولهای بدن را مختل کرده و منجربه مرگ شود. کاهش اکسیژن در بافت و سلولها باعث ایجاد بیماریهای مختلف میشود . در اثر وجود میزان اکسیژن مناسب ، سالمت عمومی بدن بهبود یافته و میزان ا نرژی کلی بصورت قابل مالحظه ای افزایش می یابد. اوزون Ozone گازی طبیعی ، بیرنگ و با بوی تند است که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است. در واقع اوزون Ozone اکسیژنی فعال است که ظرف مدت کوتاهی واکنش داده و به مولکول اکسیژن 2O تبدیل میشود.نیمه عمر اوزون در دمای 20 درجه سانتیگراد 40 دقیقه است و باید در این مدت استفاده شود. اوزون به صورت طبیعی در بدن انسان وجود دارد ،گلبولهای سفید خون، اوزون را در پاسخهای ایمنی خود ایجاد میکنند .از اوزون با درصد خلوص باال در روشهای درمانی پزشکی مطابق دستورالعملهای خاص استفاده میشود.

مکانیسم اوزون درمانی Therapy Ozone چگونه است ؟

اوزن Ozone ترکیبی بی ثبات از سه اتم اکسیژن است که با این ساختار میتواند واکنش اکسیداسیون را انجام داده و اکسیژن مورد نیاز بافت را در حداقل زمان فراهم میکند. این فرآیند باعث تحریک رشد بافت ، بازسازی و ترمیم آن ،کاهش التهاب ، افزایش جریان خون ، بهبود روند توانبخشی، کاهش درد موضعی ، جذب بهتر ترکیبات مغذی برای سلولها وایجاد انرژی در بافت میشود. پس بطور خالصه اوزون درمانیTherapy Ozone درفرآیندهای زیر موثر است:

-1کاهش التهابات

-2بهبود گردش خون و کاهش ویسکوزیته خون

-3افزایش اکسیژن رسانی بافت

-4بهبود تولید انرژی سلولی

-5افزایش آزادسازی فاکتورهای رشد و کمک به ترمیم بافت

-6بهبود عملکرد آنزیمهای آنتی اکسیدانی

-7تقویت سیستم ایمنی ازطریق تولید تدریجی سایتوکینها

اندیکاسیونهای اوزون درمانی

Therapy Ozone: -1کاهش دردهای موضعی کمر ،گردن ،شانه ها و…

-2کاهش دردهای عضالنی و اسپاسمها

-3کاهش درد تاندونها و مفاصل

-4کاهش دردهای سیاتیک و فتق دیسک کمر

-5بهبود دردهای روماتیسمی و آرتروزها

-6 بهبود سندروم تونل کارپال

-7 بهبود اختالل آرنج تنیس بازان تنیس البو

-8کاهش درد در اختالالت لگن

-9بهبود آسیبهای ورزشی

-10بهبودی بعد از جراحی مفاصل

-11کمک به درمان آسیب دیدگی تاندون روتاتور کاف

-12کمک درمان در بهبود درمانهای شکستگیها

-13کاهش عفونتهای دهان و دندان

-14 ضدعفونی کردن زخمها

-15بهبود گردش خون در بافت

-16کاهش فعالیت باکتریها، ویروسها، قارچها، انگلها، مخمرها

کنترا اندیکاسیونهای اوزون درمانی

Therapy Ozone: -1بارداری و شیردهی

-2پرکاری تیروئید درمان نشده

-3اخالالت سیستم انعقادی

-4خونریزیهای داخلی در طی یک سال گذشته 

-5کمبود آنزیم PD6G

مزایای اوزون درمانی

Therapy Ozone: -1روشی ایمن و غیرجراحی

-2درمان کمکی در کنار روشهای جراحی الین درد و ارتوپدی

-3درصد موفقیت باال با عوارض بسیار کم ) درصورت انجام توسط پزشک (

-4بدون نیاز به مصرفی

-5 جلسات سرپایی و بدون نیاز به بستری

-6 کم هزینه و مقرون به صرفه

کامبینیشن تراپی با اوزون درمانی Therapy Ozone:

همانطور که اشاره کردیم از اوزون درمانی Therapy Ozone میتوان به تنهایی و یا در کنار سایر روشهای کنترل درد استفاده کرد.

عوارض اوزون درمانی Therapy Ozone:

اوزون درمانی Therapy Ozone حتما میبایست توسط پزشک مجرب و ماهر انجام شود. اوزون درمانی روشی ایمن است ،اما ممکن است مانند هر روش درمانی دیگر با عوارض همراه باشد . این عوارض عبارتند از:

-1 درد زودگذر در محل تزریق

-2 عفونت در محل تزریق

تعداد جلسات اوزون درمانی Therapy Ozone

تعداد جلسات اوزون تراپی Therapy Ozone با توجه به نوع آسیب دیدگی ، سن بیمار ، وضعیت سالمت عمومی و تشخیص پزشک میتواند از یک تا ده جلسه بصورت روزانه و یا چندبار در هفته ادامه داشته باشد.

هزینه جلسات اوزون درمانی Therapy Ozone:

هزینه جلسات اوزون تراپی Therapy Ozone بنا بر تعداد جلسات، شدت و وضعیت دمان و موقعیت کلینیک مشخص می گردد.

مراقبتهای قبل از اوزون درمانی

-1قبل از انجام اوزون تراپی Therapy Ozone حتما سابقه سالمتی و داروهای مصرفی خود را بطور کامل با پزشک درمیان بگذارید.

-2موضع آسیب دیده را شناسایی کرده تا بررسی پزشک دقیقتر باشد

-3خودداری از مصرف ویتامینها و ترکیبات رقیق کننده خون از دوروز قبل از جلسه درمانی

مراقبتهای بعد از اوزون درمانی

-1نوشیدن آب به مقدار کافی

-2خودداری از مصرف غذاهای سنگین و نوشیدنیهای الکلی

-3عدم مصرف ترکیبات و داروهای رقیق کننده خون دوروز قبل و بعد از اوزون درمانی

-4 عدم انجام فعالیتهای سنگین واستراحت تا دوروز پس از انجام اوزون تراپی

-5استفاده از رژیم غذایی مناسب و مکملهای تجویزی پزشک

-6تمیز نگهداشتن موضع