ازن تراپی

اندیکاسیونهای درمان :

-مقابله با عفونتهای سیستمیک 

-کنترل انواع عفونتهای پوستی ،دهان و دندان 

-ضدعفونی کانال ریشه دندان  

-سفید کردن دندانها

-کمک به رفع التهاب مفاصل 

-کاهش دردهای مفصلی مختلف از جمله انواع آرتروز گردن ،زانو ،کتف و شانه ،فرسودگیهای دیسک 

-موثردرکاهش التهاب واسپاسم ناشی از آسیب دیدگیهای ورزشی 

-موثردر بهبود سندرم تونل کارپال، تنیس آلبو و تاندون روتاتور کاف 

-تقویت سیستم ایمنی 

-رفع التهاب و ورم روده بزرگ 

مزایا:

-مجهز به سیستم وکیوم و تنظیم غلظت اوزون از 1تا 100 میکروگرم (محدوده مجاز گرید پزشکی )

-نمایش وقفه زمانی پرشدن ژنراتور اوزون 

-تنظیم میزان حجم دلخواه در واحد زمان مدنظر 

-دارای نمایشگر 7 اینچی تاچ 

ازن ترکیبی از مولکول اکسیژن با یک اتم اضافی است که نتیجه این پیوند، ایجاد ترکیب اکسید کننده قوی است که خاصیت ضدعفونی کننده بالایی داشته و در درمانهای مختلف پزشکی استفاده می شود. اوزون تراپی روشی است که بوسیله اوزون و تاثیر آن بر افزایش گردش خون در موضع موردنظر ،شرایط مناسب در بافت مهیا شده و درنتیجه باعث افزایش اکسیژن رسانی، بازسازی سلولی و در نهایت بهبود بافت می شود.