بادی اسکنر

  • دارای لنز تخصصی
  • اسکن کامل بدن
  • صندلی متحرک برقی
  • نرم افزار اختصاصی

سیستمی با قابلیت اسکن تمام بدن بصورت سه بعدی، مجهز به نرم افزار تحلیل داده ها، شبیه سازی پروسیجرهای زیبایی و درمانی تمامی اجزای بدن. تحلیل دقیق توپولوژی اندام ها، قابلیت اسکن اندام ها بصورت مجزا و یکجا.