حمام های التراسونیک دستگاه هایی هستند که از طریق ایجاد امواج مافوق صوت در محیط آب در اثر پدیده فیزیکی Cavitaitions برای شستشو و جرم زدایی از ابزار آلات و قطعاتی که درون وان غوطه ور می گردند ، مورد استفاده قرار می گیرد .

پدیده ی فیزیکی کویتیشن به شکل گیری سریع و فروپاشی میلیون ها حباب کوچک درون یک مایع گفته می شود ، این حباب ها توسط فشار بالا و پایین امواج التراسوند ایجاد می گردد . به طوریکه در فاز فشار پایین موج ، حباب ها شروع به بزرگ شدن در اندازه میکروسکوپی می کنند  و در فاز فشار بالا این حباب ها شروع به ترکیدن می کنند. چون این پدیده در اشل میکروسکوپی اتفاق می افند ، نتیجتا نقاط بسیار کور و ریز و غیر قابل دسترسی که با مایع التراسونیک در تماس باشد ، به خوبی تمیز می گردند . این وجه تمایز اصلی شستشو به روش التراسونیک نسبت به سایر روش های شستشو می باشد .