درما اینترا پلنینگ

دسته بندی

وسیله ای است برای لایه برداری سلول های مرده و موهای نازک و کرکی شکل از سطح پوست که موجب روشن تر نمایان شدن آن می شود . استفاده از این محصول موجب نفوذ بهتر لوسیون و کرم های تجویزی از جانب پزشک به لایه های زیرین پوست می شود و پوستی درخشان و با طراوت را به ارمغان می آورد .