دستگاه مولتی اکسیدان

مزایا

  • کاربری بسیار آسان
  • مواد اولیه ارزان و در نتیجه کاهش هزینه تولید و مصرف مواد ضدعفونی
  • تولید ترکیبی از اکسیدان‌های مختلف با قدرت بسیار بالا
  • از بین بردن انواع عوامل بیماری‌زا ( ویروس، باکتری، قارچ و … )
  • کاهش اثرات جانبی مواد ضدعفونی‌کننده شیمیایی
  • قابلیت طراحی در ابعاد و ظرفیت‌های مختلف

سیستم ضدعفونی‌کننده مولتی اکسیدان نوکوید NoCOVID
امروزه با گسترش فرهنگ ضدعفونی و مقابله با عوامل بیماری‌زا، استفاده از مواد ضدعفونی کننده بطور گسترده‌ای افزایش پیدا کرده است. سیستم ضدعفونی‌کننده مولتی اکسیدان سیستمی کاربردی، بهینه و با کاربری آسان می‌باشد که با استفاده از هیدرولیز نمک طعام به کمک جریان الکتریسیته، محلولی ضدعفونی کننده متشکل از اکسیدان‌های بسیار قوی مانند هیپوکلرواسید، هیپوکلریت سدیم، ازن، پراکسید هیدروژن، دی‌اکسید کلر و اکسیژن را تولید می‌نماید. این سیستم بدلیل تولید ترکیبی از اکسیدان‌های مختلف از قدرت بسیار بالایی در از بین بردن انواع عوامل بیماری‌زا ( ویروس، باکتری، قارچ و … ) برخوردار می‌باشد.