دستگاه کربوکسی تراپی

دسته بندی

اندیکاسیونهای لاغری  :

-کاهش چربیهای موضعی و سلولیت

-کاهش مقدارآدیپوسیتها به علت افزایش فشار مکانیکی ناشی از گاز

-افزایش ریزجریانهای مویرگی

-افزایش کلاژن سازی و الاستیسته پوست

– افزایش اکسیداسیون بافت

-بهبود خطوط استریا و چاقی لاغری

-کمک به لیفتینگ پوست نواحی تحت درمانهای لاغری

کربوکسی تراپی به معنی تزریق گاز کربن دی اکسید به زیر پوست است. در این فرآیند اکسیژن متصل به هموگولوبین در بافت، ازآن جدا شده و گاز کربن دی اکسید به هموگلوبین اتصال می یابد. درون گلبولهای قرمز خون آنزیمی به نام کربنیک انیدراز وجود دارد که به وسیله آن ، CO2  با آب ترکیب شده و اسید کربنیک را تولید میکند. اسید کربنیک در گلبولهای قرمز ناپایدار بوده و به یون هیدروژن و بی کربنات تبدیل می شود. یونهای بی کربنات جداشده نیز با بازدم تنفس دفع میشوند .یون هیدروژن نیز به هموگلبین متصل شده تا خون اسیدی نشده و PH آن ثابت بمان

مزایا:

25- اندیکاسیون برنامه نویسی شده

-قابلیت تنظیم حجم و فشار تزریق در اندیکاسیونهای مختلف

-سیستم کالیبراسیون جهت خروج هوای واردشده محیط به داخل شلنگ تزریق

-یکنواختی گردش گاز وکنترل اتوماتیک حجم تزریق

-استند مجهز به محفظه نگهداری کپسول

-کپسول 5 لیتری CO2 با خلوص 99/9999

-اعلام هشدار دستگاه پس از انجام اتمام حجم تنظیم شده در فشار مشخص

-تزریق به وسیله پدال و اعلام هشدار در زمان قطع و وصل کردن پدال

-قابلیت اتوکلاوکردن شلنگ تزریق