سیستم اسکنر

دسته بندی

سیستم اسکنر (SCANER )

این سیستم شامل دو قسمت اصلی که بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم بندی می شود .

در سیستم سخت افزاری دارای اسکنر با نور آبی و دقت اسکن ۶ میکرون و همچنین عملکرد اسکن با دقت و سرعت بالا که این سرعت برای فک بالا و پایین به زیر ۳دقیقه می باشد .

در سیستم نرم افزاری تمامی مراحل طراحی و ادیت دندان به طور کامل انجام پذیر می باشد و همچنین با دارا بودن نمونه دندانهای در خود نرم افزار کمک بزرگی به طراح و همچنین سرعت طراحی را افزایش می دهد و خروجی نرم افزار .STL  می باشد .