پمپ پریستالتیک

  • تزریق محلول تامیسنت در لیپوساکشن
  • تزریق تامیسنت در نواحی وسیع
  • تزریق Dye در آنژیوگرافی و سی تی اسکن
  • دبرید کردن زخم ها با استفاده از کانولای طراحی شده
  • هر گونه تزریقات سریع سرم و مایعات