جلوگیری از پارگی و زخم شدن دست و انگشتان ، جلوگیری از انتشار آلودگی های ویروسی ، عدم تماس دست با آمپول ، کاربرد آسان ، سریع و ایمن ، ساز و کار اهرمی بدون نیاز به تیغ ، مناسب بری انواع آمپول ، قابل شست و شو