بخش نرم افزار STL . استخراج شده در سیستم CAD وارد شده و به صورت فایل G-CODE به قسمت سخت افزاری که یک CNC  سنج ۵ محور با قابلیت تعویض ۵ ابزار  با دقت ۱۰ میکرون و سرعت ۳۰۰۰ میلیمتر بر دقیقه داده می شود و بعد از عملیات ماشین کاری به مرحله پخت که کوره با توانایی برنامه ریز و دقت بسیار بالا ارسال می گردد .