اثربخشی سیستم UVC برای ازبین بردن عوامل بیماری زا مقاوم

اثربخشی سیستم UVC برای ازبین بردن عوامل بیماری زا مقاوم

امروزه از از UVC برای از بین بردن انواع عفونت های بیمارستانی مقاوم استفاده می شود. در این مطالعه انواع سویه های مختلف بیماری زا مقاوم مطالعه شده اند. این مطالعه نشان می دهد که در فاصله یک متری از لامپ UVC تمام عوامل بیماری زا مورد آزمایش از بین رفته اند. این امر شامل نقاط مختلف بیمارستانی…شامل سطوح بستری، اشیا موجود در محیط می گردد .

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده‌اند *