لیپوجمز ( LIPOGEMS )

لیپوجمز یک فناوری مرز دانشی است که بافت چربی بیمار را فرآوری کرده تا برای درمان و ترمیم آسیب دیدگی های همان شخص مورد استفاده قرار  گیرد . بافت چربی به کمک یک بی حسی موضعی از فرد استخراج می شود . این محصول مورد تاییدیه FDA  عوامل التهابی و خون را از چربی استخراج شده ، خارج کرده و آن را شستشو می دهد در حالی که خصوصیات طبیعی بافت چربی را حفظ می کند . این بافت چربی سپس بصورت ذرات بسیار ریز در آن آمده و به ناحیه ی مورد نظر تزریق می شود . فرایند فراوری بافت چربی با این تکنیک در زمان بسیار کوتاهی می تواند بصورت مجزا یا همراه دیگر روش های درمانی چون جراحی مورد استفاده قرار گیرد . لیپوجمز امروزه در ۸۰۰۰ مورد درمانی بکار رفته است .