PAL Plus

حركات تناولي كانولا بصورت خطي و رو به جلو و عقب

دامنه حركات بصورت قابل تنظيم ( ا تا ٤ ميليمتر )

فركانس عملكردي بين ٣٠ تا ٦٠ هرتز

كانولا از جنس استيل ٣١٦ با درجه كلينيكال ( قابل استريليزاسيون)

داراي دسته كانولا بصورت ارگونوميك

داراي پنل نمايشگر

نصب و آموزش رایگان

یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

لیپوساکشن چیست؟

لیپوساکشن Liposuction یک روش جراحی زیبایی است که درآن چربی های موضعی بدشکل و ناخواسته بدن برداشته می شود. در لیپوساکشن نواحی کوچکی از چربی هایی که به سختی با ورزش و یا رژیمهای غذایی ازبین میروند ، توسط جراح انتخاب و ساکشن میشود . لیپوساکشن در قسمتهایی از بدن که در آن سلولهای چربی تمایل به ذخیره شدن دارند، مانند باسن، ران ها، پهلوها ،بازوها ،شکم وغبغب انجام می شود.در واقع هدف کلی در لیپوساکشن حذف بدشکلیهای ناشی از تجمع چربی و تغییر فرم بدن است که درصورت رعایت رژیم غذایی و سبک زندگی سالم ، نتایج ماندگارتری نسبت به سایر روشهای فرم دهی بدن دارد. البته لیپوساکشن عالوه براثرات زیبایی میتواند در درمان برخی از بیماریها مانند لنف ادم و یا لیپوادم نیز استفاده شود. درهردو این بیماریها ، تورم و تجمع غیر طبیعی چربی که بعلل مختلف و در برخی از نواحی بدن بوجود آمده ، در زندگی روزمره شخص اختالل ایجاد میکنند. همچنین لیپوساکشن میتواند برای افرادالغری که در برخی نواحی بدن خود دچار انباشت چربی و یا بدشکلی ناشی ازسفت شدن بافت چربی هستند نیزاستفاده شود.

لیپوساکشن چگونه انجام میشود؟

لیپوساکشن معموال تحت بیهوشی توتال انجام میشود، اما برخی از جراحان لیپوساکشن قسمتهای تحتانی را با بی حسی اپیدورال انجام میدهند. در ابتدا جراح نواحی که قرار است لیپوساکشن درآنجا انجام شود را خط کشی کرده وسپس با استفاده از روش اختصاصی خود مثال استفاده از کنوالهای خاص و یا ارتعاشات فرکانس باال ، از طریق ایجاد یک یا چند برش کوچک در ناحیه مدنظر، شروع به ورود به بافت چربی و شکستن سلولهای الیه های مختلف چربی میکند. درحین اینکار الزمست فشار مکنده ای نیز جهت خروج چربیهای شل شده ، مایع و خون اضافی ایجاد شود.در پایان کار ، جراح نواحی برش داده شده که لیپوساکشن در آ ن انجام شده را بخیه میزند و پانسمان میکند. معموال الزمست بعد از لیپوساکشن ، بیمار یک شب را در بیمارستان تحت نظر پزشک خود سپری کند .

آیا لیپوساکشن همه انتظارات از جراحی زیبایی را نشان می دهد؟

لیپوساکشن با از بین بردن چربیهای بدشکل و موضعی در نواحی رانها ،پشت و پهلوها ، زانوها ،ساق پاها ، شکم ، غبغب به صورت انتخابی عمل می کند. درواقع لیپوساکشن راهکار مناسبی برای کاهش چربی است نه حذف سلولیت و یا روشی برای الغر شدن . در تمامی این موارد، لیپوساکشن روشی کمکی است که در صورت رعایت الیف استایل صحیح و رژیم غذایی مناسب در الغر شدن و فرم دهی بد ن موثر است. لیپوساکشن برای بانوان و آقایان قابل استفاده است . اما باید توجه داشت لیپوساکشن در کسانی که دارای اضافه وزن بیش از حد و یا کسانیکه سالمت جسمی کامل ندارند، انتخاب مناسبی نیست. همچنین لیپوساکشن برای افرادی که چاقی های مفرط ژنتیکی داشته و چربیهای بدن آنها بصورت توتال انتشار دارد،پیشنهاد نمیشود

لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس چگونه انجام میشود؟

در لیپوساکشن به وسیله دستگاه پال پالس ، نوک کانوال در نزدیکی بافت چربی شروع به لرزش های ریز و یکنواخت کرده و باعث میشود سلولهای چربی راحت تر از هم جدا شوند. این موضوع باعث انجام یک جراحی مالیم و کارآمد با نتایج رضایت بخش می شود .

لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس برای چه افرادی مناسب است؟

تمامی بانوان و آقایانی که کاندید مناسب لیپوساکشن هستند و چربیهای موضعی در نواحی غبغب ، پشت و پهلوها ، بازوها ،شکم ، رانها ، داخل زانوها ، ساقهای پا دارند و جراح برداشت چربی از بدن ایشان را با لیپوساکشن تایید کرده است ،میتوانند لیپوساکشن خود را با دستگاه پال انجام دهند که عالوه بر عوارض کمتر ، نتیجه بهتری را بدست آورند.

مزایای لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس چیست؟

در لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس ، بدلیل انتخاب سرعت حرکت و لرزش نوک کنوال توسط جراح ، بافت چربی مالیمتر تحریک و سلولهای چربی راحتتر لیپوساکشن شده ، خستگی دست جراح در حین انجام کار کمتر شود. همچنین آسیب به بافتهای اطراف نیز کمتر است. بنابراین جراحی ایمن تر انجام میشودکه این امر در فرآیند بهبود بسیار تاثیرگذاراست. درلیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس ، برشهای ایجادی بر روی ناحیه مشخص شده ، به اندازه قطر کنوالهای انتخابی جراح است که نتیجتا اندازه زخمهای جراحی کوچک خواهد بود.

عوارض لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس چیست؟

مهمترین عامل در جراحی لیپوکساکشن و نتیجه آن ، تخصص و مهارت جراح است .بدلیل اینکه لیپوساکشن با دستگاه پال ظریفتر از لیپوساکشن با روش سنتی است ، معموال دوره نقاهت کوتاهتر و بهبودی زخمها نیز سریعتر بوده و تورم و التهاب ایجاد شده نیز کمتر است.

دوره نقاهت افرادی که لیپوساکشن با دستگاه PLUS PAL پال پالس را انجام میدهند ، چه مدت است؟

بدلیل ایمن تر بودن لیپوساکشن با دستگاه پال ، معموال دوره نقاهت و بهبودی 4 تا 6 هفته طول میکشد. نتیجه نهایی و اثرکار نیز 6 ماه تا یکسال )بسته به وسعت جراحی و سن بیمار ( مشخص میشود.الزم بذکر است در روش لیپوساکشن با دستگاه پال مانند سایر روشهای جراحی زیبایی، الزمست شخص تا زمان تشخیص جراح از گنهای ویژه استفاده کند.

نتایج ظاهری انتخاب روش لیپوساکشن با دستگاه پال پالس PLUS PAL چیست؟

با لرزشهای ریزی که در حین لیپوساکشن با دستگاه پال در بافت ایجاد میشود ،الیه های چربی راحتتر ازهم جدا میشوند ، همچنین بدلیل کاهش خستگی دست جراح در حین انجام لیپوساکشن با دستگاه پال ، نتایج بسیار ظریفتر و متناسبتری نسبت به لیپوساکشن به روش سنتی دیده میشود ،که این امر عالوه در بهبود وضعیت سالمتی بیمار ،در افزایش اعتماد به نفس و ظاهر زیباتر نیز موثراست. برای حفظ این نتایج، الزمست شخص پس از دوره نقاهت ، مواردی همچون سبک زندگی مناسب ، رژیم غذایی سالم ،نوشیدن آب کافی در طول روز ، ورزشهای سبک و هوازی مانند پیاده روی روزانه ،دوری از استرس را در پیش گیرد.